• Witamy na naszej stronie
    • Społeczny plac budowy
    • Pomimo wakacyjnego czasu Szkoła Społeczna w Bielawie przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Trwają prace remontowe .
     • Karnawał w Szkole Społecznej!

      Z hukiem powitaliśmy Nowy Rok! Nie zabrakło śmiechu, przebieranek, tańców, słodkich poczęstunków! Przez caaaały 2019 rok zamierzamy czuć się tak pięknie i wspaniale, jak dzisiaj:)))

     • Regulamin wycieczek szkolnych

      REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

      W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO

      W BIELAWIE

      §1

      Postanowienia ogólne

      1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej ZSS w Bielawie.

      2. W wycieczkach organizowanych przez ZSS STO w Bielawie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły w trakcie całego roku szkolnego.

     • Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej

      REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO

      I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM STO W BIELAWIE

      POSTANOWIENIA WSTĘPNE

      Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      w Bielawie, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego i przepisach obowiązujących w placówkach niepublicznych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

     • Statut Społecznej Szkoły Podstawowej

      S T A T U T
      Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego
      w Bielawie

      Rozdział I

      Postanowienia ogólne

      § 1
      Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie zwana dalej szkołą, jest prowadzona i nadzorowana przez Samodzielne Koło Terenowe nr.92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwanego dalej organem prowadzącym na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego zwanego dalej Towarzystwem przez Samodzielne Koło Terenowe nr 92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
      Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, posiada wpis do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bielawa.
      Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświa

     • Kiermasz świąteczny

      Bardzo serdecznie dziękujemy! Dzięki Wam byliśmy na Bielawskim Jarmarku. Dziękujemy za cudne stroiki, pachnące pierniki. Za zmarznięte dłonie dzieci i rodziców oraz nauczycieli, którzy sprzedawali na kiermaszu. A już od jutra zapraszamy na kiermasz do szkoły.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Logowanie

  • Godziny przerw

   Poniedziałek 21.01.2019
  • Galeria zdjęć